鹊桥仙(寿帅守硕人并引)原文翻译赏析_拼音版_出自熊以宁 - 扬中诗词学习网 - 最新娱乐棋牌平台

鹊桥仙(寿帅守硕人并引)

作者:熊以宁 朝代:宋代
鹊桥仙(寿帅守硕人并引)原文
某窃承帅阃太硕人顷自仙班,来瑞人世。诞弥喜届,庆颂骈臻。某仰讠乇门墙,用伸庆贺。辄成小词一,寄声鹊桥仙。僭易尘献,上祝椿鹤之算。伏惟懿慈,特赐采览。门下士姓某惶恐再拜上。
隐君仙裔,帅垣佳配。谁似硕人清贵。几番鸾诰自天来,森截江网同卷重出一首作‘看’绿绶、彩衣当砌。莲开十丈,蓂留十荚,迟十日、瑶池秋至。殷勤祝寿指蟠桃,更重数、三千馀岁。
鹊桥仙(寿帅守硕人并引)拼音解读
mǒu qiè chéng shuài kǔn tài shuò rén qǐng zì xiān bān ,lái ruì rén shì 。dàn mí xǐ jiè ,qìng sòng pián zhēn 。mǒu yǎng yán tuō mén qiáng ,yòng shēn qìng hè 。zhé chéng xiǎo cí yī ,jì shēng què qiáo xiān 。jiàn yì chén xiàn ,shàng zhù chūn hè zhī suàn 。fú wéi yì cí ,tè cì cǎi lǎn 。mén xià shì xìng mǒu huáng kǒng zài bài shàng 。
yǐn jun1 xiān yì ,shuài yuán jiā pèi 。shuí sì shuò rén qīng guì 。jǐ fān luán gào zì tiān lái ,sēn jié jiāng wǎng tóng juàn zhòng chū yī shǒu zuò ‘kàn ’lǜ shòu 、cǎi yī dāng qì 。lián kāi shí zhàng ,mì liú shí jiá ,chí shí rì 、yáo chí qiū zhì 。yīn qín zhù shòu zhǐ pán táo ,gèng zhòng shù 、sān qiān yú suì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

鹊桥仙(寿帅守硕人并引)原文,鹊桥仙(寿帅守硕人并引)翻译,鹊桥仙(寿帅守硕人并引)赏析,鹊桥仙(寿帅守硕人并引)阅读答案,出自熊以宁的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.amido-diy.com/shi/57630.html

诗词类别

熊以宁的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语

最新娱乐棋牌平台